Natuurlijk kunt u ervoor kiezen uw rechtsbijstandverzekeraar in te schakelen om uw letselschade te verhalen. Echter, bij rechtsbijstandverzekeraars bent u een van de vele klanten. Dit vertaalt zich vaak in een mindere mate van persoonlijke aandacht en zorg voor uw zaak. Bij Klaver & De Boer letselschadejuristen is persoonlijke aandacht voor uw schade gegarandeerd. Daarnaast wordt uw zaak niet door slechts één jurist behandeld maar vindt veelvuldig overleg plaats door de ervaren en gespecialiseerde juristen van Klaver & De Boer, om voor de cliënt de best mogelijke resultaten te behalen. Aan de diensten van Klaver & De Boer zijn bovendien voor u als cliënt geen kosten verbonden. Wij helpen u dus gratis. Voor nadere uitleg hierover kunt u de veelgestelde vraag bekijken die gaat over hoe het kan dat wij u gratis juridisch kunnen bijstaan.