In Nederland kunt u naast uw daadwerkelijke schade, aanspraak maken op een bedrag aan smartengeld. Smartengeld is een bedrag aan geld dat bovenop uw schade wordt toegekend voor de pijn, het verdriet en de zorgen die u als gevolg van uw letselschade heeft. Voor de hoogte van het smartengeld wordt een vergelijking gemaakt met eerder voorgevallen soortgelijke gevallen, en wordt afgewogen of in uw geval omstandigheden spelen die maken dat u aanspraak kunt maken op een groter bedrag aan smartengeld. Om te bepalen welk bedrag redelijk is, adviseren wij u altijd advies te vragen van een deskundige. Als u wilt weten op hoeveel smartengeld u recht heeft, neemt u dan contact met ons op.