Nadat u een ongeval heeft gehad kunnen allerlei kosten ontstaan die u nooit had hoeven maken als het ongeval niet gebeurd was. Een groot deel van die kosten behoort tot uw schade. Als iemand anders voor die schade aansprakelijk is, dient hij die kosten aan u te vergoeden. U kunt hierbij denken aan uw reiskosten naar medisch specialisten, fysiotherapeuten, of andere (para-)medici. Ook kunt u denken aan kosten die u maakt omdat u als gevolg van het ongeval hulp nodig heeft in het huishouden, het werk in de tuin, of het onderhoud van uw woning. Of bijvoorbeeld kosten die u gemaakt heeft, terwijl u daar niets meer aan heeft. Zoals een abonnement op de sportschool of contributie aan de sportclub, terwijl u een tijd niet kunt sporten. Ook de kosten van de door u ingeschakelde deskundige juridische hulp komen voor vergoeding door de aansprakelijke partij in aanmerking. Zonder ongeval had u daarvoor immers nooit kosten gemaakt. Andere belangrijke schadeposten zijn verlies aan verdienvermogen (gemiste inkomsten of nog te missen inkomsten) en smartengeld.